Sử dụng gmail doanh nghiệp creativevietnam thì nên đặt theo tên miền Việt Nam hay quốc tế ạ?


Creativevietnam sẽ tiến hành cấu hình tên miền chính cho gmail doanh nghiệp creativevietnam của bạn và gửi bạn tài khoản Supper Admin. Bạn là người sở hữu tên miền và tài khoản Google Apps và rồi bạn là người quản trị gmail tên miền creativevietnam creativevietnam cao nhất.

#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #emailtenmienriengcreativevietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *